Tiêm pin khối lượng lớn

Tiêm pin khối lượng lớn

Khối lượng lớn phun pin :

Pin đóng gói mềm khối lượng lớn / Pin vỏ thép khối lượng lớn

Lithium battery injection

Pin dung lượng lớn thường được sử dụng để lưu trữ năng lượng và xe điện. Nó yêu cầu độ chính xác cao tiêm eletrolyte.

Đối với việc phun pin khối lượng lớn, chúng tôi cung cấp máy bơm gốm sứ khối lượng lớn tương ứng với van phun chân không, có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về phun chất lỏng trong chân không.