Máy phun pin lưỡi dao

Máy phun pin lưỡi dao

Máy phun pin lưỡi dao :

Pin lưỡi thường được sử dụng để lưu trữ năng lượng và xe điện. Nó yêu cầu độ chính xác cao tiêm eletrolyte.

Đối với việc phun pin khối lượng lớn, chúng tôi cung cấp máy bơm gốm sứ khối lượng lớn tương ứng với van phun chân không, có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về phun chất lỏng trong chân không.