Guangzhou Ascend

Kỹ thuật số đóng gói mềm pin tiêm
Phun pin đóng gói mềm kỹ thuật số
Khối lượng tiêm của pin gói mềm kỹ thuật số là từ vài gam đến hàng chục gam. Thông thường dây chuyền sản xuất yêu cầu CPK tối thiểu trên 1,33.
 1