Guangzhou Ascend

Tiêm pin khối lượng lớn
Tiêm pin khối lượng lớn
Pin dung lượng lớn thường được sử dụng để lưu trữ năng lượng và xe điện. Nó yêu cầu độ chính xác cao tiêm eletrolyte.
 1