Guangzhou Ascend

Tiêm siêu tụ điện
Tiêm siêu tụ điện
Ngày nay, ngâm và tiêm là hai phương pháp pha chế chất điện phân. Tuy nhiên, do đặc điểm của vật liệu điện phân và pin, sự hấp thụ chất điện phân rất chậm khi ngâm nước và áp suất khí quyển. Do đó, trong những năm gần đây,
 1